publicsport

Parcare cu terenuri de sport

Funcțiunea de parcare a devenit o necesitate pentru toate orașele, în special în zonele centrale, pentru a elibera străzile de mașini și a oferi înapoi spațiul urban pietonului. În schimb, această funcțiune se asociază în general cu clădiri masive și anoste. În plus, reglementările în ceea ce privește legislația structurilor portante au devenit mai stricte, în zona Sfântu Gheorghe riscurile seismice sunt mai mari, iar prevederile de securitate la incendiu sunt severe. Noi am luat toate aceste provocări ca o oportunitate de a răspunde acestei nevoi a orașului cu o soluție funcțional eficientă, confortabil de utilizat atât de mașini, cât și de pietoni, dar și cu un aspect estetic contemporan.

Proiectarea unei clădiri subterane nu s-a dovedit fezabilă din cauza cheltuielilor sporite pentru echipamentele de instalații necesare și a costurilor pentru hidroizolația mai specială necesară din cauza apei freatice sub presiune. Dar astfel am avut posibilitatea să proiectăm o clădire luminoasă și aerisită. La cererea beneficiarului s-au propus rampe și locuri de parcare mai late și o structură pe cadre cu stâlpi mai rari decât în mod obișnuit. Toate acestea facilitează utilizarea confortabilă a parcării.

Clădirea de aproape 11000 mp conține 194 locuri de parcare, în subsol am propus depozite spațioase, iar acoperișul clădirii oferă pe o suprafață de 2200 mp posibilă pentru practicarea sporturilor în aer liber: fitness, teqball și fotbal. Utilizatorii au parte de un confort maxim datorită liftului și a vestiarelor luminoase cu aer curat, oferite prin iluminatoarele și sistemul de ventilație cu recuperator de căldură. Scopul nostru a fost să rescriem amintirea vestiarelor întunecate cu acel miros acru, neplăcut. Oferim astfel sportivilor o experiență plăcută nu doar pe timpul practicării sportului ci și înainte și după.

S-a dus o luptă în cadrul biroului nostru de proiectare despre cum am putea “îmblinzi” o astfel de clădire de dimensiuni considerabile în imediata vecinătate a centrului vechi. Monumentalitatea clădirii nu se poate ascunde, doar contactul cu ea poate fi schimbat. Magazinele parterului și stația de autobuz aduc viață clădirii în relație cu stradă. Copertina de-a lungul clădirii, adiacent străzii principale, desparte pietonii de restul clădirii pe verticală și de etajele cu efect de goliciune a parcării. Acest microspațiu oferă o scară umană clădirii oferind un loc primitor celor care așteaptă autobuzele. În același timp oferă protecție față de intemperii.

Fațadele posterioară și laterală sunt înverzite cu plante cățărătoare, care creează o zonă de tranziție între parcarea de o dimensiune mai mare față de clădirile vecinilor de o dimensiune mai mică. Plantele vor oferi interiorului un efect plăcut, jucat între lumină și umbră.

Clădirea necesită să fie deschisă din punct de vedere a protecției la incendiu și închisă din punct de vedere a esteticii – pentru diminuarea senzației neplăcute de clădire goală – panourile perforate oferă o închidere parțială dar permite construcției să fie aerată. Ele uniformizează și acoperă părțile deschise ale clădirii, dinspre lateral chiar dă senzația unei fațade complet închise, o senzație mai frecventă, clădirea fiind percepută mai mult din acea perspectivă.

O paletă de culori la exterior ar fi fost binevenită, dar vopsirea metalului are durabilitate mica, iar noi dorim să optăm pentru calitate. Culorile însă nu sunt neglijate în spațiile interioare, unde nivelurile parcării vor fi vopsite în diferite nuanțe. Acestea vor face mediul mai plăcut și vor ajuta utilizatorii la orientare.

Am avut plăcerea, ca la acest proiect să fim implicați și în proiectul de drumuri, să completăm cunoștințele lor tehnice cu cele arhitecturale. Am dus mai departe ergonomia și funcționalitatea legăturilor dintre drum-trotuar-pistă de bicicliști și clădirea nou proiectată.

Sperăm că investiția va îmbunătăți viața locuitorilor orașului datorită îndeplinirii funcției care lipsește și datorită spațiilor și conexiunilor bine gândite din jurul clădirii.